Palletteren verhardingsmaterialen

Doordat er arbotechnisch steeds scherpere eisen worden gesteld aan het aanbrengen van bestratingsmaterialen en er meer hergebruik plaatsvindt wordt goed palletteren en pakketteren steeds belangrijker.

Groothuis Handel beschikt over een palletteerunit waarmee op een arbotechnisch verantwoorde wijze de her te gebruiken materialen op een vakkundige wijze kunnen worden gestapeld zodat deze direct of in een later stadium weer, al dan niet machinaal, kunnen worden aangebracht.