Opbreekwerk verhardingen

Bij hergebruik is het belangrijk om de vrijkomende bestratingsmaterialen zo min mogelijk te beschadigen tijdens het verwijderen ervan.

Groothuis Handel heeft zijn machines uitgerust met speciale laadvoorzieningen zoals aangepaste puin- en schudbakken.

Samen met de kennis en ervaring van onze eigen machinisten kunnen wij zo de vrijkomende materialen op een vakkundige wijze verwijderen waarbij het percentage breuk en vervuiling in de partij tot het minimum wordt beperkt.